АБМС

Асоциацията на българските медии по света (АБМС) е сдружение с идеална цел, обединяващо български медии и журналисти от цял свят.

АБМС е основана през 2006 след провеждането на Първата световна среща на българските медии, организирана от БТА в София.

Основната цел, която АБМС си поставя, е професионална интеграция на българските журналисти, както и разширяване на националния образователен, културен и информационен обмен между България и българските общности зад граница.

Конкретните дейности на Асоциацията включват организиране на форуми, конференции, конгреси, семинари, обмяна на опит и информация и подпомагане на българските журналисти, работещи в страната и по света.

Към настоящия момент най-мащабният проект на АБМС е провеждането на ежегодните Световни срещи на българските медии. По традиция Световните срещи на българските медии събират ръководители и делегати от най-влиятелните български медии в България и извън нея. Във форума участват също български държавници, политици, представители на бизнеса, експерти, интелектуалци. Проведените от 2005 г. до сега срещи са национални събития със значим обществен ефект и публичност.