NACO

Световният съвет на информационните агенции (NACO) отговаря, в сътрудничество с агенцията домакин, за структурата и програмата на предстоящия Конгрес. NACO се събира на поне две съвещания между всеки два Конгреса. NACO включва следните позиции и е учреден на следните принципи:

A) Членове на борда са настоящият Президент, двамата предходни Президенти, Генералният секретар и Председателят на организационния комитет за предстоящия Конгрес.

B) Всички информационни агенции са представени в Съвета от регионалните асоциации, в които членуват в момента: FANA, EANA, OANA, LANA и Алианса на агенциите от ОНД. Желателно е всяка агенция да бъде свързана само с един представител. Двете световни агенции Associated Press и Thomson Reuters могат да се представят сами, тъй като не членуват в никоя регионална асоциация. Агенции, които не спадат към описаните групи, могат да присъстват с покана от Генералния секретар или Президента, или могат да бъдат представени лично от Генералния секретар.

C) NACO има свободата да избира за свои членове и външни лица, желаещи да спомогнат работата на Съвета.

D) Домакинът на предстоящия Конгрес може да включва в работната си група определени хора между заседанията на Съвета. Агенцията домакин и Съветът на последния Конгрес помагат с организацията на предстоящия Конгрес с каквото могат.

E) Президентската позиция на NAWC се държи от последната агенция домакин на Конгреса, от края на въпросния Конгрес до края на следващия.

F) Агенцията домакин на Конгреса покрива разноските по официални вечери, хотелско настаняване и вътрешен транспорт на всички делегати. Делегатите плащат всички други свои разходи, като самолетни билети до и от страната домакин. NACO може да избира Генерален секретар, който да подпомага работата на Президента. Генералният секретар не получава заплата, но неговите разходи по съвещанията на NACO и подготовката за Конгреса (самолетни билети, хотели, храна, таксита и други одобрени разходи) се покриват от агенцията, заемаща президентския пост на Съвета.