Правилник

Увод

Информационните агенции играят ключова роля като доставчици на факти и репортажи за всички медии. С бързото развитие на нови медийни платформи, освен класическите вестници, радио и телевизия, и предвид светкавичния обмен на всякаква информация по целия свят, сега е от особено значение да се осигури достъп на обществото до надеждни новини. Интернет има много достойнства като инструмент за информиране, но от друга страна той представлява толкова голяма опасност за обективното и безпристрастно отразяване на новините, че вече се наблюдава значителен спад в броя на сериозните медии в Европа и САЩ. Те просто не могат да реализират печалби от произвеждането на новини, за които никой не иска да плаща.

Доставянето на полезни, надеждни новини за хората не е просто бизнес, а основен елемент на едно цивилизовано, демократично общество. Регионалните асоциации на информационни агенции като OANA, FANA, EANA и др. винаги са били – и продължават да бъдат – ценен гръб за членуващите медии, но с глобализацията, сътрудничеството между тях в рамките на Световния конгрес на информационните агенции (NAWC) добива още по-голямо значение, тъй като за новините вече няма граници. А ако източниците на надеждни новини пресъхнат, невежеството и слуховете ще надделеят. Целта на информационните агенции е да не позволят това да се случи. NAWC е форум за обмяна на професионален опит и мнения, за да могат агенциите да изпълняват тази задача.

1. Информационна агенция – дефиниция

Информационната агенция е организация, която произвежда и разпространява свои собствени, оригинални новини, предлага общи новинарски услуги, има договори с медиите и други абонати, и играе значима роля на информационния си пазар. Информационната агенция, която може да има национален или международен фокус, може да включва в продуктите си съдържание от други информационни агенции, при положение, че има такава уговорка с тях.

2. Цели на Световния конгрес на информационните агенции (NAWC)

NAWC е международен конгрес на информационните агенции по света, учреден през 2004г. в Москва с цел да се подсигури и подсили позицията на агенциите-членки като ключови играчи в бързо-нарастващото разнообразие на глобалния медиен пазар. Целите на Конгреса са да подкрепя безпристрастното отразяване на новините, да гарантира свободата на печата и да представя новините в ясен контекст. Конгресът се стреми да вдъхновява и поддържа новинарските агенции, споделяйки познания в най-актуалните и важни развития в медийния сектор. NAWC се занимава и с проблемите на цифровизацията, социалните медии и развиването на нови бизнес модели. Основна цел на Конгреса е и да защитава авторските материали от пиратство и да ги пази от агрегатори. NAWC не е политически форум и приема различията между информационните агенции. Обединени, безпристрастните информационни агенции са основата на надеждното отразяване на новините и предпоставка за правилното тълкувание на събитията по света. NAWC работи за безопасността на журналистите в конфликтни зони, както и за свободния достъп на агенциите до събития с обществена значимост (политика, престъпност, право, спорт, забавления и др.)

3. Състав на Съвета и Конгреса

Конгресът се провежда поне веднъж на три години. Световният съвет на информационните агенции (NACO) отговаря, в сътрудничество с агенцията домакин, за структурата и програмата на предстоящия Конгрес. NACO се събира на поне две съвещания между всеки два Конгреса. NACO включва следните позиции и е учреден на следните принципи:

A) Членове на борда са настоящият Президент, двамата предходни Президенти, Генералният секретар и Председателят на организационния комитет за предстоящия Конгрес.

B) Всички информационни агенции са представени в Съвета от регионалните асоциации, в които членуват в момента: FANA, EANA, OANA, LANA и Алианса на агенциите от ОНД. Желателно е всяка агенция да бъде свързана само с един представител. Двете световни агенции Associated Press и Thomson Reuters могат да се представят сами, тъй като не членуват в никоя регионална асоциация. Агенции, които не спадат към описаните групи, могат да присъстват с покана от Генералния секретар или Президента, или могат да бъдат представени лично от Генералния секретар.

C) NACO има свободата да избира за свои членове и външни лица, желаещи да спомогнат работата на Съвета.

D) Домакинът на предстоящия Конгрес може да включва в работната си група определени хора между заседанията на Съвета. Агенцията домакин и Съветът на последния Конгрес помагат с организацията на предстоящия Конгрес с каквото могат.

E) Президентската позиция на NAWC се държи от последната агенция домакин на Конгреса, от края на въпросния Конгрес до края на следващия.

F) Агенцията домакин на Конгреса покрива разноските по официални вечери, хотелско настаняване и вътрешен транспорт на всички делегати. Делегатите плащат всички други свои разходи, като самолетни билети до и от страната домакин. NACO може да избира Генерален секретар, който да подпомага работата на Президента. Генералният секретар не получава заплата, но неговите разходи по съвещанията на NACO и подготовката за Конгреса (самолетни билети, хотели, храна, таксита и други одобрени разходи) се покриват от агенцията, заемаща президентския пост на Съвета.